En presentation av P.J. Sartola och recensionerna av hans böcker

Pekka J Sartola, präst, författare och bibellärare, är pensionerad pastor i den Evangeliska Fria Missionskyrkan i Finland och är tvivelsutan en av de mest begåvade författarna i Finland. Han skriver böcker i teologi och eskatologi med en stark biblisk förankring och hans böcker kan jämställas med Hal Lindsays eller Tim Lahayes. Han skriver fakta med entusiasm och spännande fiktion, där hans stil kan jämföras med mer eller mindre profana författare som Frederick Forsyth, Tom Clancy och många andra. Han är också en av Finlands mest populära föreläsare om Israel och den politiska och militära situationen i Mellanöstern såväl som om islam och terrorism. Hans tioende bok Millennium – tusenårig fred – publicerades hösten 2007 och den kan betraktas som hans mest framstående arbete.

 

Några av hans tidigare arbeten efter oktober 2001

 

 

 

Millennium – tusenårig fred
September 2007, inbunden, 366 sidor med fotogalleri.

Denna bok kommer att publiceras på engelska av XulonPress i månadsskiftet augusti/september 2008.


Den finske författarens, Pekka Sartola, 10:e bok kan betraktas som hans primära arbete. Det är en utfordrande bok. Han tar upp det förgångna, det innevarande och framtiden. Profetior från historien och särskilt från Gamla Testamentet får nya aspekter utifrån dagens fenomen och händelser och de visar också på stora scenarion inför framtiden. Författaren besitter de ojämförligt största kunskaperna om de nuvarande händelserna i Israel och Mellanöstern.

På bokens baksida står att läsa följande: Ämnet för denna bok är en av de lärosatser som kristna ofta har olika uppfattningar om. Respektlösheten gentemot Bibeln är på stadig uppgång. Bibeln uppfattas inte som en helhet och människor bryr sig alls inte om vissa saker som den lär oss. Hur som helst så avslöjar Bibeln mycket om framtiden. I flera verser kan man läsa att Kristus förutsade sin återkomst. Uppenbarelsen kan tolkas historiskt fastän det är Jesus Kristus uppenbarelser som i synnerhet har att göra med de kommande händelserna.

Sartolas syfte med denna bok är att förstå Biblen som en helhet och öppnar därmed Skriftens innersta rikedomar. Han vill inte göra någon som helst tidsberäkning av ändens tid, men han strävar efter att få fram hela bilden av händelser och även i den ordning allt kommer att ske. Han gör inget anspråk på att boken innehåller den definitiva sanningen utan tolkar Skriften utifrån sin egen förståelse av den.

Boken börjar med en fiktiv prolog som är typiskt för Sartola och händelsen utspelar sig någon gång i framtiden. Kraftfullheten i bibelordet och den tematiska helheten gör det möjligt att tro, att allting en dag kommer att ske på det sätt som författaren presenterar det. Sartolas kreativitet kommer till uttryck i hans förmåga att kombinera nuvarande kunskap och bibelorden med nya idéer. Tolkningsfriheten lämnas åt läsaren och texten väcker med all säkerhet nya tankespår hos läsaren. Det vi alltid kan lita till när vi studerar Bibeln är den helige Andes närvaro och ledning.

Några noteringar om boken: Det finns alltid olika åsikter om tidpunkten för den så kallade Uppryckelsen av församlingen, d v s när Kristus återkommer för att samla de sina. Jag är som Sartola helt övertygad om att denna händelse kan äga rum precis när som helst, men definitivt före de fasor som beskrivs i Uppenbarelseboken. Dessutom tycks den sociala och globala världsordningen vara beredd för Antikrists tillkommelse. Ett smärre exempel: Roman Schatz, kolumnist, anser att det enda som skulle kunna rädda mänskligheten från miljöförstörelse skulle vara en fascistisk världsordning.

Detta är endast en bråkdel av de problem som världen nu står inför. Många har fruktat vilddjurets märke, men Bibeln förklarar tydligt att detta märke kommer att antas frivilligt när dess tid är inne. Den första uppståndelsen (Upp. 20) består av en serie uppståndelser som behandlas i denna bok. De heretiska riktningar som förekommer idag har fått en egen och väldigt betydelsefull del i boken, och för dessa varnar Herren oss med bestämdhet (Matt. 24). Religiös synkretism breder ut sig varje dag. Sartolas bok är ingen semester. Den kräver mycket av läsaren men ger själv mycket. Vi bör aldrig glömma hur fullständigt vilsna vi kristna skulle vara utan Kristus. Vi behöver inte nödvändigtvis ha kunskapen om ändens tid, men vår huvuduppgift är att föra ljuset in i mörkret (2 Pet. 1:19-21).

Jag rekommenderar noggrann läsning av boken på det varmaste. Villkoret för frälsningen ligger inte i kunskapen om ändens tid för detta kommer man inte att fråga om vid porten: Vi kommer till himlen genom att förtrösta på Guds kärlek och Kristi ändlösa nåd.

Domprost J. Peltonen, Finska kyrkan, Karmel and Shalom Magazines, dec 2007.

 

 

 

ISLAM – Vän eller fiende?
September 2006, inbunden, 368 sidor

Den 11 september 2001 såg världen med fasa hur de ståtliga tvillingtornen på World Trade Center i New York kollapsade. Samtidigt världen över stod en mäktig religion vid namn Islam i medias rampljus. Denna religion och dess radikala budskap visade oss hur bräcklig och sårbar västvärlden verkligen är.

Är islam en fridsam eller tvingande religion? Eller rent utav både och? Västvärldens islamologer tenderar att propagera för idén att islam är ”fridsam och tolerant.” Emellertid är grundsatsen i denna religion raka motsatsen. Frid och tolerans eller krig och våld: vilket hör till det verkliga islam?

Detta lysande verk finner svaren i islams egen lärosats: vad lär egentligen Koranen och sunnan ut, och Mohammeds tradition? Och det som är än viktigare: Vad lär alla muslimer ut om andra religioner och kulturer?

 

 

Skorpion plan
September 2005, inbunden, 424 sidor.

Action – fakta – fiktion. Skorpion plan – en thriller och en läserfarenhet utan motstycke.

Västvärldens och Israels säkerhetsorganisationer har en längre tid förvirrats p g a ett massivt byggprojekt i sydöstra Libyen, nämligen Kufraoasen. Trots den enastående exakthet som spionsatellitkamerorna har kan de inte upptäcka vad som är gömt djupt under bevattningsbassängerna. Libyens kärnvapenprojekt avslöjades inte förrän de sista dagarna år 2003. En israelisk fysiker och hans familjs öde stod i nära samband med detta.

Vad hade de hemliga israeliska specialstyrkorna Jamam-team, Mossad, Dimona Kärnforskningscentrum och USA:s och Israels spionsattelitprogram LaCrosse och Eros att göra med allt detta? Vad är Predator, Dark Star och Global Hawk? Vad är Leirus, RAH-66 och Comanche? Israeliska u-båtar? Och vad hade specialdykargruppen i Singapores flotta att göra med avslöjandet av denna verksamhet? Och vad är de underliga lanzhoumagneterna?

Toppagenten David Ronin och Imad Mughniyeh – en av de farligaste terroristerna i världen konfronteras en gång till …

Skorpion plan är ett mästerverk och av sällan skådat slag. Slutet är häpnadsväckande, andligen berörande och synnerligen utmanande. Ett bildgalleri finns med i boken som innehåller över 400 sidor av oerhört spännande läsning.

Detta är en fantastisk fiktion och under läsningen får man en känsla av att allting verkligen har hänt. I detta verk i synnerhet så avslöjas Sartolas ojämförligt stor talang som expert på mellanösternterrorism samt politiska och militära frågor.

 

 

Jacobs svårigheter
Oktober 2004, inbunden, 378 sidor


Prästen och författaren Pekka Sartola har återigen åstadkommit ett monumentalt verk genom att ta itu med två svåra ämnen: den kaotiska situationen i Mellanöstern och profetiorna om ändens tid i Bibeln. Hans senaste bok ”Jakobs svårigheter” (Jer. 30:7) fortsätter i samma färgstarka stil som de tidigare böckerna Mål Israel, Armageddon, En lögn som sanning och Al Agsa började. Bibeln spelar återigen en viktig roll i denna bok, men på ett begripligt sätt även om boken handlar om de mest komplexa profetiorna i Bibeln om ändens tid.

Jakobs svårigheter börjar med en historisk prolog med en stil som är typisk för Sartola; Israel tas upp till diskussion med utgångspunkt från bibliska profetior och judarnas roll vid korsfästelsen. Boken innehåller ett mycket intressant kapitel där två heretiska riktningar, ersättningsteologin och den så kallade teologin med två förbund diskuteras. EU kommer att spela en betydelsefull roll i att sätta tryck på Israel vid ändens tid, men Islams roll kommer att bli än mer betydande och författaren har faktiskt skrivit 50 sidor om det. Sartola har läst Koranen och presenterar dess övertygande lära för läsaren. Ett intressant kapitel är det som behandlar nuvarande islamiska åsikter om en TV-diskussion som sändes i Palestina den 2 augusti 2004. Palestinska s k experter på islamisk och judisk historia informerade om händelserna på ett sätt som skulle få en västerländsk forskare att krypa ihop av skam.

Men i den arabiska världen är Koranen den enda sanningen och vad som helst kan läras ut och sägas om allt annat. Och ingen är klokare (än någon annan) för den enda utbildningen som finns är den som fås i en koranskola.

Den största och mest omfattande delen av boken handlar om Israels framtid och den mest omstridda regionen i Mellanöstern. När man läser denna del kan man få känslan av att man läst det tidigare. Detta beror på att Bibeln har legat till grund som hjälp för Sartola att vägleda läsarna till de allt mer aktuella profetiorna genom de invecklade snåren i dessa politiska områden.

Den som är intresserad av ändens tid får mycket information om Jakobs (Israels) problem innan Messias återvänder.

I slutet av boken redogörs för aktuella fenomen såsom sjukdomar, svält, torka, kapprustning och naturkatastrofer. Exempelvis det tilltagande antalet jordbävningar är ett tecken som Jesus varnade oss för. Illustrationer och kartor i slutet av boken är mycket informativa och består av mer än 25 sidor av aktuellt politiskt och historisk material. Det finns diagram som avslöjar effektiviteten av den mycket omdebatterade säkerhetsmuren som visar en klar minskning av terrorattacker och dödstal. Försöken till terroristhandlingar har inte slutat, men de har blivit märkbart mindre framgångsrika. Nämnas bör att dessa försök omnämns väldigt sällan i västvärldens media, fast de flesta terroristorganisationer berättar för oss öppet om sina mål att förstöra staten Israel med alla tänkbara medel.

Pekka Sartola har samlat in en häpnadsväckande mängd information med referenser till Bibeln och erbjuder läsaren detta. Jag vill varmt rekommendera denna bok såväl till den som vill fördjupa sin kunskap om Israel och dess ställning i Guds stora plan, som till den som är intresserad av profetiorna om ändens tid.

S. J. Kosonen, Shalom Magazine december 2004.

 

 

 

 

Al Aqsa
Februari 2004, inbunden, 354 sidor.

Pekka Sartola: Al Aqsa – en fascinerande resa bakom Mellanösterns ridå.

Pekka Sartolas senaste bok leder läsaren in på en resa bakom Mellanösterns rubriker. Liksom hans tidigare arbeten, Mål Israel, Armageddon och En lögn som sanning har Sartola nu valt en annan väg och skriver en fantasifull och spännande roman. Detta är inte ovanligt för honom för alla hans tidigare böcker innehåller kortare fiktiva delar. Den gemensamma nämnaren i hans böcker är Mellanöstern och dess många problem.

Läsaren varnas för att det kan bli några sömnlösa nätter på grund av den intensitet och spänning som denna bok genererar. Händelserna i boken är baserade på reella terroristhandlingar som ägt rum i modern tid. Den innehåller en beskrivning av Mossad, Israels berömda säkerhetstjänst som försöker avvärja nästa terrorakt genom att med list försöka förutse och obstruera den verksamheten.

Läsaren kommer att lära känna Mossads arbetsmetoder, och de viktigaste är kunskapsbanken, teknisk know-how och specialagenternas verksamhet. Boken avslöjar också terroristernas hänsynslöshet mot civilbefolkningen och även deras falska propaganda. Även hemligheterna med Saddam Husseins massförstörelsevapen avslöjas i denna bok. Vart de transporterades och var de gömdes och varför de aldrig hittades.

Sartola har också fört in ett stråk av melankoli och romantik i boken. Slutresultatet blir i en kraftfull roman med bra flyt. Ibland kan det vara svårt för läsaren att urskilja fakta från fiktion. Man kan lätt tro att händelserna verkligen har ägt rum precis så som författaren har beskrivit dem. I slutet så segrar det goda över det onda, vilket lämnar läsaren med en behaglig känsla av trygghet. Denna bok är ett verkligt fynd, en uppfriskande skatt i den religiösa underhållningsgenren.

Shalom-magazine, april 2004

 

 

 

En lögn som sanning
September 2003, inbunden, 416 sidor.

År 2001 publicerade den finske publicisten Ajanteos Pekka Sartolas tredje bok som hade titeln Mål Israel. Den blev en bestseller. Ett år senare var det Armageddons tur och den blev slutsåld på mindre än två år.

Återigen överraskar Pekka Sartola med sin femte bok: En lögn som sanning. Antisemitism genom historien och idag. Boken beskriver med ojämförlig uppriktighet allt som media inte har berättat för oss. Författaren beskriver ärligt antisemitismens grymma historia och dagens antijudaism i all dess förfärlighet.

Det finns dussintals svartvita och färgfoton i boken och många antisemitiska karikatyrer som har publicerats i arabvärldens media. För första gången på 60 år har ”Sions äldstes protokoll” en över etthundra år gammal klassisk förfalskning publicerats i denna bok. ”Protokoll på arabiska” ligger bland tio mest lästa böckerna i islamiska länder.

De över 80 kapitlen innefattar t ex:

 • Rasteorier
 • Korståg
 • Digerdöden
 • Inkvisitionens tidsålder
 • Pogromerna
 • Sions äldstes protokoll
 • Nazismens tid
 • Den okända förintelsen
 • Antijudaismen idag
 • Islam och Koranen som vapen
 • Flyktingarna – antisemitismens offer
 • Antisemitismen som kurs
 • Israel och Mellanöstern idag

 

 

Armageddon – mänskligheten vid tidens slut
September 2002, inbunden, 348 sidor

Över 80 kapitel plus kartor och ritningar. Denna bok var slutsåld på mindre än 24 månader. Nedan följer förkortade versioner av många av de positiva recensionerna.

Författaren och prästen Pekka Sartola har skrivit närmare 350 sidor om vår tids senaste händelser. Som titeln avslöjar handlar boken om ändens tid ur ett bibliskt perspektiv. Denna bok har som ingredienser den nuvarande politiska situation i världen, Islam som växer i styrka, diverse bibelställen samt har egenskaper som kännetecknar en thriller. Den tidigare boken av Sartola, Mål Israel, kan betraktas som första delen av Armageddon och mitt råd är att läsa båda dessa böcker.

Sartola berättar att han har försökt stå med båda fötterna på jorden och med blicken riktad uppåt för att göra de rätt komplicerade bibliska profetiorna mer förståeliga. För mig har Armageddon öppnat nya perspektiv på Bibelns profetior jämfört med andra böcker som jag har läst om ändens tid.

Kort sagt så är boken fascinerande läsning och innehåller förutsägelser om ändens tid, vilka både är skrämmande och intresseväckande.

(S. J. Kosonen, präst, Shalom-magazine, december 2002)

 

 

 

Mål Israel.
Oktober 2001, inbunden, 384 sidor

Ur innehållet:

 • Vem hör Palestina till?
 • Jerusalem – vilka tillhör staden?
 • Tempelberget – fakta och fiktion
 • Mossad – den allra hemligaste.
 • Islams massiva hot.
 • Koranens Allah eller Bibelns Gud?
 • Kärnvapenklubben.
 • Terrorbalansen.
 • Blir det fred till slut?
 • Antisemitism som vapen
 • De värsta (blodigaste) terrorhandlingarna.
 • Israels specialstyrkor.

Boken består av över 60 kapitel där en kartdel ingår såväl som ritningar med förklaringar och förkortningar och betraktas som en stor tillgång för forskare. Denna bok var slutsåld inom 18 månader, men en uppdaterad upplaga kommer inom kort.