Kirjailija, julistaja, ystäväni Pekka Sartola avaa suomalaiselle lukijakunnalle profeetallisen yllätysmaailman vailla vertaa.

WASHINGTONIN maineikkaassa Georgetownin yliopistossa järjestettiin maaliskuussa 2015 suljettu symposium aiheena Jeesuksen paluu ja Israelin kohtalot. Toistasataa osanottajaa - useimpien nimien yhteydessä yksi tai useampia ansaittuja akateemisia arvoja - pureutui Kristuksen paluun toivon ja turvan totuuksiin niin Jumalan valitun omaisuuskansan kuin pakanoitten kohdalla.

Luennot, paneelit, väittelyt olivat korkeatasoisia. Niitten kooste ilmestyy syksyllä 2016 tunnetun Inter Varsity Pressin julkaisusarjassa.Eräässä puheenvuorossa käsiteltiin apostolista tekstiä 2 Pietarin kirje 3:3-4:

"Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: 'Missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.'"

Tarkoituksenani ei ole toistaa puhujan antia muulta osin kuin tekstissä esiintyvän lupaus-sanan suhteen. Jännittävällä tavalla juoksuttamalla ajatusmallia Genesiksestä Ilmestyskirjaan puhuja avarsi ymmärrystämme siitä, että niissäkin tilanteissa kun Jumala oli lähes valmis lopettamaan ihmiskunnan historian maaplaneetalla, Hänen tuomiosuunnitelmiinsa mahtui yksi ulottuvuus - lupaus Hänen omillensa. Jumala perusteli tuomionsa. Ilmoitti aikarajoja. Ja aina Jumala muisti uskollista jäännöstä sille lausutulla lupauksella. Näin esimerkiksi Nooan päivinä.

"Viimeisinä päivinä Jumalalle vieraat nousevat erityisesti lupausta vastaan", todettiin Washingtonissa. Ja kysyttiin ja vastattiin, mihin lupauksella viitataan.

Lyhyesti todettuna: Lupaus on ihanimmillaan otsikko Jumalan suunnitelmille Hänen uskolliselle jäännökselleen. Aikakausien loppujuoksulla se on lupaus Kristuksen ruumis-seurakunnan tempaamisesta ahdistuksen ja vihan ajasta tuuliin ja pilviin. Pietarin mukaan viimeisinä päivinä kyseenalaistetaan juuri tämä lupaus.

Pekka Sartolan uusin teos vahvistamallaan uskoa Raamatun profetioitten täyteen luotettavuuteen myös vahvistaa Kristuksen seurakunnan autuaallisen toivon odotuksen voimaa.

JUMALA välittää Suomesta - todistuksena siitä on kansallemme suotu aikain vartija ja hänen ainoalaatuinen lahjansa avata viimeisten päivien tapahtumat Sanan totuudessa.

Sartola seisoo lujasti jalat maassa eikä haihattele utukuvien perään kun hän tämän kirjan ensimmäisessä osastossa käy kiinni niihin nimiin ja tapahtumiin, joista uutismediat kertovat päivittäin järkyttäviä raporttejaan. ISIS on kaikkien vastuullisten ihmisten mielessä. Kiihkottomasti Sartola todistaa ilmiön taustat ja tulevaisuudet, yllättää lukijan monilla tiedoillansa - mistä tekijä niitä saakaan; valtavaa uurastusta ja lukeneisuutta hänen analyysinsä paljastavat - ja kaavoittaa kahden vallan kamppailun Raamatun maista ja kansoista ja yhtä lailla Euroopasta.

Pekka Sartolan kirjallinen anti on voima sekä epäuskoa että kohtalouskoa vastaan.

Lupauksen kyseenalaistajille Pekka Sartolan kirjallinen tuotanto - eikä vähiten juuri tämä monipuolisuudessaan valtava kirja, jota lukija pitää kädessään - on kaatava uhka.

Jumala itse haastaa profetian sanassaan rinnastamaan Häntä toisiin "jumaliin": joka oikein ennustaa tulevat tapahtumat, hän yksin olkoon Korkein. Sartola ei vain osoittaudu tällaisen Jumalan uskolliseksi kaikuääneksi - uskon yhteydessä Jumalaan ja Hänen sanaansa Pekka Sartola suorastaan karismaattisella armolahjalla avaa nöyrässä palvelutehtävässään profeetallista Sanan valoa viimeisten päivien tapahtumakaaokseen.

Tämä kirja on Pekka Sartolan tähän astisen tuotannon huipputeos. Löysin ratkaisuja ja vastauksia kymmeniin minua kiinnostaviin tai askarruttaviin profeetallisiin aiheisiin. Tämän teoksen lähes jokainensivu jakaa suomalaisille ikiaikaista profeetallista totuutta huomispäivän varalle. Rakenne ei ole kuivan postillan kaltainen. Matkaa tehdään kirjan sivuilla kuin konsanaan huipputoimittajien ajankohtaisohjelmassa. Hienoa, ettei tekijä salli juututtavan paikoille: sisällysluettelo suorastaan huimaa laajuudellaan. Ja tempaisee ahmimaan yhden aiheen sisällön toisensa jälkeen.

AIVAN oma lukunsa ovat heprealaisen toorauskonnon edustajien profeetalliset annit.

Jumala valitsi heprealaiset ohitse kaikkien muitten kansojen profeetalliseksi kanavakseen. Jumala myös näki hyväksi asettaa peitteen heprealaisten enemmistön päälle kunnes pakanoitten täysi luku on tullut Jumalan kuningaskuntaan sisälle; sitten peite poistetaan.

Kutsumustansa Jumala ei kuitenkaan kadu, ja siksi heprealaisten joukossa on tänäänkin profeetallisen lahjan omaavia rabbeja ja kirjanoppineita. Vain harvoin näiden ääni ja profeetalliset ennustukset saatetaan suomalaisten kristittyjen tietoisuuteen. Tässä kirjassa on valikoidusti esillä heistä joitakin. Väreet kulkivat sielussa lukiessani Negevissä asustavan iäkkään rabbi Amram Vakninin profeetallista antia. Toisetkin Sartolan esille nostamat heprealaiset näkijät koskettavat.

TÄNÄÄN maailmassa vahvistuu apokalyptinen puhe ihmiskuntaa uhkaavista tekijöistä. Kukaan ei pilkkaa niitä, jotka puhuvat vaikkapa ekologisista uhista. Mutta kun Kristuksen uskolliset seuraajat nostavat esiin totuuden lupauksesta - ylösotosta, tempauksesta - täydessä apostolisessa merkityksessä ja ajan merkkien pauhussa, siitä räjähtävät pilkan voimat, ei vähiten kristikunnan sisällä.

Lupaus Kristuksen omille on selkosanainen: "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen." (Joh. 14:1-4).

Lupauksen julistaminen on huonossa jamassa aikamme globaalissa kristikunnassa. Paavalin päivinä "kaikkialle" levisi tieto Tessalonikan kääntyneitten uskosta, jonka huipentumana oli tämä: "Te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta" (1 Ts. 1:9-10). Ja koska "ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme", lupaus sisältää ihmeellinen vakuutuksen ylösotosta ennen Ilmestyskirjassa kuvattua ahdistuksen ja Jumalan vihan aikaa (1 Ts. 5:9-10).

Pekka Sartolan asemaa suomalaisen eskatologisen ja ennen kaikkea israelologisen kirjallisuuden eturivissä ei kukaan kiellä. Luentomatkoja on ja kirjoja julkaistaan tasaisesti - fokus vaihtelee, ilmaisu vaihtelee dokumentista kaunokirjalliseen tuotteeseen, mutta aina on kysymys Jumalan muuttumattoman profeetallisen sanan kirkastamisesta.

Sartolan kynä ei myöskään väisty tuumaakaan Raamatun profetioitten kristikuntaa koskevasta ytimestä, lupauksen ihanasta vahvistamisesta lukijan hengessä. "Sartolan ominaispiirre tekijänä on se, että vaikka hänen sanomassaan on kouristavia esityksiä vuosituhantisten profetioitten toteen käymisestä päivinämme, keskeistä on aina toivon ylös nostaminen niin kristittyjen kuin Israelin kohtaloissa", totesi suomalainen kristitty mediajohtaja minulle Sartolan Israel-risteilyllä.

TÄMÄ kirja on ainoalaatuinen vartijan huuto ajallemme - suomalaisella kentällä ennen näkemätön dokumentti Raamatun luotettavuudesta. Vuosituhansien takaiset ennustukset toteutuvat nyt elävän sukupolven päivinä. Siitä vakuuttuu tämän kirjan sisällön avautuessa.

Pekka Sartolan teos on jopa maailman laajuisesti arvioituna aluevaltaus Israelia koskevien profetioitten ja oman tulevaisuutemme ymmärrettäväksi tekemisessä.

Jos Pekka Sartola olisi syntynyt ja saanut kutsumuksensa ja siihen liittyvän Pyhän Hengen voitelun vaikka englanninkielisessä maailmassa, hänen teoksensa leviäisivät suurina kansainvälisinä painoksina ja me suomalaisetkin kustantajat olisimme jonossa pyytämässä niitten käännösoikeuksia. Vielä kerran: Jumalan rakkautta ja huolenpitoa meitä suomalaisia kohtaan on se, että meillä on keskuudessamme mies, Jumalan lähettämä, ystävämme Pekka Sartola.

Suomalainen kristitty: nyt loppuu harhailu Israelin ja maailman kohtalonkysymysten ääressä. Kirjakääröt avautuvat, sinetit murretaan, profeetallinen totuus valaisee ajan illan hämärässä Pekka Sartolan tässäkin teoksessa.

Vuosaaressa, elokuun 20. päivänä 2015
Leo Meller 

Pekka Sartola, Sinä päivänä Jerusalemissa
Ajanteos Kustannus Oy, 2015

”Tämä on varmasti erikoisin kirja jonka olen milloinkaan kirjoittanut. Sen syntyvaiheiden, satojen ja taas satojen työtuntien aikana olen kokenut sellaista Hengen johdatusta että oli hetkiä jolloin en edes tajunnut istuvani työpöydän ääressä kirjoittamassa”, toteaa Pekka Sartola kirjansa loppusanoissa. Eikä syyttä, sillä maamme parhaiden Lähi-idän ja Israelin tapahtumien asiantuntijoiden pieneen joukkoon kuuluva Sartola nostaa kirjallaan ns. lopun ajan tapahtumista kirjoittamisen kokonaan uudelle tasolle.

Useimmat kirjat, jotka kertovat lopun ajasta, profetioista, Antikristuksesta, Pedon merkistä, tempauksesta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta, lähestyvät asioita hengellisestä näkökulmasta pyrkien sovittelemaan historian palasia näkemyksensä tueksi. Sellaisina ne ovat kuin veneitä, jotka kyllä pysyvät pinnalla ja tekevät jopa matkaakin, mutta toisen airon ollessa huomattavasti toista lyhyempi pyrkivät väkisin kaartamaan joko oikealle tai vasemmalle. Vasta silloin, kun airot ovat samanmittaiset ja köli suora, vene voi kulkea mutkittelematta kohti tavoitetta.

Pekka Sartolan veneessä on samanmittaiset airot. Hän on onnistunut käsittelemään aihetta ottamalla tasapuolisesti mukaan sekä hengellisen että maallisen näkökulman. Hän käy läpi perusteellisella tavalla Raamatun profetioita kuljettaen koko ajan niiden rinnalla sitä, mitä me kutsumme lähiajan historiaksi ja päivittäiseksi uutisvirraksi. Lähi-idän tapahtumat ja alueen valtioiden asevoimat erinomaisesti tuntevana sekä myös sotilas- ja tiedustelutekniikkaan perehtyneenä hän kykenee tuomaan mukaan paljon sellaista, mikä selittää ja avaa uudella tavalla tulevia tapahtumia.

Tutustuminen kirjan seikkaperäiseen sisällysluetteloon kertoo, millaisia asioita käsitellään ja missä järjestyksessä edetään. Varsinaisesta sisällöstä tämä kuitenkin kertoo yhtä viitteellisesti kuin ruokareseptien lukeminen kuuden ruokalajin illallisen herkullisuudesta.

Pekka Sartolan kattaus tarjoaa selkeän kuvauksen islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon sovittamattomista eroista sekä uskonnon merkityksestä Lähi-idän levottomuuksissa ja sodissa. Mukana on hätkähdyttäviä tilastoja terrorismin lisääntymisestä ja raaistumisesta. Kirjassa on runsaasti silmiä avaavia lainauksia Koraanin säkeistä, joilla kasvavat islamilaiset ääriliikkeet perustelevat pyhän sotansa hirveine julmuuksineen. Tarjolla on uutta ja kiinnostavaa tietoa mm. Jerusalemista, Temppelivuoresta, liitonarkusta ja kolmannen temppelin rakennushankkeista. Hätkähdyttävä on visio Euroopan Unionista lopun ajan toimijana, jonka taustalla ovat paavit. Yhtä maailmanuskontoa tavoitellessaan heillä menee Marian palvonta jopa ohi Jeesuksen.. Tästä kuten monista muistakin asioista kirjassa on todisteena runsain määrin dokumentteja ja puheiden sitaatteja.

Usein olen kuullut sanottavan, että ajan kulku nopeutuu. Näin tapahtuu sekä hyvässä että pahassa. Tekniikan kehitys ja poliittiset muutokset tapahtuvat yhä pitemmin harppauksin. Samoin vyöryvät kiihtyvällä vauhdilla moraalin löystyminen, pornografian yleistyminen, perheiden hajoaminen, sukupuoliroolien romuttaminen sekä hyökkäykset kristinuskoa ja Raamattua vastaa.

Myös Sinä päivänä Jerusalemissa noudattaa samaa nopeutuvaa rytmiä. Mitä pidemmälle lukija ehtii, sitä runsaammin vastaan tulee myös yllätyksiä. Monet palapelin osat saattavat olla lukijalle entuudestaan tuttuja, mutta vasta nyt niistä alkaa muodostua selkeästi etenevä ja johdonmukainen kokonaiskuva. Valtiot, maailmanpolitiikka, luonnonmullistukset, teknologia ja yhteiskunnallinen kehitys löytävät omat paikkansa profetioiden joukossa. Raamatun profetioiden lisäksi kirjassa esitellään muutamia erittäin mielenkiintoisia aihepiiriin liittyviä ja vuosisatojen saatossa koeteltuja profetioita.

Mainitsin aiemmin, että suoraan menoon tarvitaan samanpituiset airot ja suora köli. Pekka Sartolan suora köli on hänen terveellä tavalla nöyrä asenteensa. Hän kirjoittaa tukeutuen laajaan tietomääräänsä, runsaisiin kontakteihinsa ja lähteisiinsä, mutta säilyttää silti ihailtavalla tavalla tiedon ja tulkinnan tasapainon. Hän ei esitä yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa, vaan kertoo avoimesti myös toisenlaisista johtopäätöksistä, analysoi niiden uskottavuutta ja kertoo sen jälkeen, millaiseen tulokseen on itse tullut.

Kirjan lopussa Pekka Sartola kirjoittaa: ”Mitä me siis tähän sanomme? Tämä paavalilainen kysymys-vastaus kombinaatio oli Toisen temppelin ajan rabbien ja opettajien hyvin yleisesti käyttämä sanonta heidän opetuksiensa lopussa, ja sillä he haastoivat oppilaansa tekemään omia johtopäätöksiään kuulemastaan”. Rabbeja ja opettajia lainaten Sartola haastaa lukijoitaan tekemään lukemastaan omat johtopäätöksensä.

Selkeä ja asiantunteva teos, joka rakentaa lopun ajan profetioista, Lähi-idän tapahtumista sekä maailmanpolitiikan ja yhteiskunnan kehityksestä tasapainoisen ja johdonmukaisen tiekartan kohti Jeesuksen paluuta.

Teksti, selkeys *****
Sisältö, sanoma *****

Reijo Telaranta
Kaija ja Reijo Telarannan kotisivut

Tilaa kirja