Pekka Sartola
Seitsemän sinettiä
Ajanteos Kustannus Oy


Raamatun viimeinen kirja Johanneksen ilmestys, jota usein kutsutaan lyhyesti Ilmestyskirjaksi, on varmasti koko Raamatun kiistellyimpiä kirjoja. Esimerkiksi Martti Luther ei pitänyt Ilmestyskirjaakuin puoliksi Raamattuun sopivana. Hänen laillaan myös monet muut ovat esittäneet joko Ilmestyskirjan poistamista kokonaan tai sen siirtämistä Vanhan Testamentin puolelle "muun juutalaisen vaikeasti ymmärrettävän tekstin joukkoon". Tällä he ovat tarkoittaneet Vanhasta Testamentista löytyviä vastaavia profetioita lopun ajoista ja viimeisestä tuomiosta.

Ennen kuin ryhdymme siirtelemään Ilmestyskirjaa Vanhan Testamentin puolelle tai peräti repimään sitä irti Raamatusta, meidän kannattaa henkilökohtaisesti paneutua rohkeasti sen sisältöön ja sanomaan. Hyvänä oppaana ja apuna tässä on Pekka Sartolan uusi kirja "Seitsemänsinettiä", joka on samalla tuotteliaan kirjailijan viidestoista teos.

Useimmista muista Ilmestyskirjan selitysteoksista poiketen Seitsemän sinettiä on välttänyt kokonaisuuden kadottamisen loputtomien yksityiskohtien ja keskenään vaikeasti sovitettavientulkintojen paljouteen. Kirja on kirjoitettu tavallisille ihmisille, ei toisille teologeille tai omanoppineisuuden korostamiseksi. Samalla kirjassa on onnistuneella tavalla kuljetettu selityksenrinnalla niitä Ilmestyskirjan kuvista löytyviä historian tapahtumia, jotka jo ovat toteutuneet, ovat tämän ajan ilmiöitä tai näyttävät pian olevan tulossa.

Raamatun profetioiden avaamisessa ja projisoinnissa kirjoitettuun historiaan sekä meidän aikamme uutisotsikoihin Pekka Sartolaa on auttanut hänen erinomainen perehtyneisyytensä Lähi-idän ja Israelin tapahtumiin. Kun kirjan taustalla on neljätoista noihin asioihin pureutuvaa tietokirjaaja romaania, asioiden käsittelyä ei tarvitse jättää pelkkään teoretisointiin tai alkukielten sanojenpyörittelyyn. Niinpä tulos on paitsi selkeä ja helppolukuinen myös kiinnostava ja lukijansa mukaansa tempaava.

Seitsemän sinettiä kertoo vakuuttavasti, miten tämän hetken ja viime vuosikymmententapahtumat osuvat saumattomalla tavalla yksiin koko Raamatun profetioiden ja Ilmestyskirjannäkyjen kanssa. Samalla kirja osoittaa näiden asioiden vyöryvän eteenpäin kiihtyvällä nopeudella ikään kuin Jumala haluaisi osoittaa meille, että aika on käymässä vähiin.

Enää ei ole teologisten kiistojen ja monimutkaisten oppirakenteiden pohtimisen aika. Jeesus on pian palaamassa kuninkaiden kuninkaana. Jumalan omaisuuskansalla ja silmäterällä Israelilla samoin kuin koko ihmiskunnalla on edessään raskaat mutta pelastussuunnitelman kannata välttämättömät vaiheet. Kaiken tämän keskellä kristityt voivat Jeesuksen kehotuksen mukaan" rohkaista itsensä ja nostaa päänsä, sillä heidän vapautuksensa on lähellä." Kaikkien tuomion ja rangaistuksen profetioidenkin keskellä Seitsemän sinettiä on toivonnäköaloja avaava teos. Tämän ajan kriisien, uhkakuvien ja vainojen keskellä se on hyvin lohdullista ja rohkaisevaa luettavaa.


Reijo Telaranta


Kaija ja Reijo Telarannan kotisivut

Tilaa kirja